O nás

Teorie pěti elementů (dřevo, oheň, země, kov a voda) představuje spolu s jin a jang jeden ze dvou hlavních pilířů orientální medicíny. Poprvé je dokumentována v Číně již v 5. - 3. stol. př.n.l.. Zpočátku obě teorie existovaly nezávisle na sobě, postupně však začaly splývat.
Pět elementů může být chápáno jako pět fází nebo proměn energie jin a jang. Každý z pěti elementů je spojen s určitým ročním obdobím, s konkrétními emocemi, chutěmi, barvami a udává i charakterové vlastnosti podle toho, v jakém elementu se člověk narodí. Mají vliv nejen na náš fyzický a emocionální stav, ale rovněž silně ovlivňují jednotlivé lidské orgány. Aplikovány v kuchyni mají vliv také na výběr surovin, technologii přípravy, chuť a emocionální prožitek.

Stejně jako v přírodě pět živlů funguje v lidském těle a životním cyklu. Proto je velmi důležité jakou energii přijímáme z jídla a nápojů tedy co jíme a pijeme. Ano, strava připravovaná podle 5ti elementů dokáže harmonizovat vnitřní orgány a tím naše psychické rozpoložení. Díky této stravě můžeme být sebejistější, rozhodnější, nepodléhat emocím jako je zlost, sebelítost, melancholie, strach, hysterie, výbušnost apod. Ona i agilnost, flegmatičnost, utlumenost nebo nechuť cokoli udělat nám může život ztěžovat. Výhodou je, že teorie nevychází z žádné dogmatické diety, ale využívá znalostí orientální medicíny a řídí se přirozenými metabolickými pochody.

Svým harmonickým složením a citlivým propojením všech pěti elementů plní v podstatě funkci léčebnou. Teprve vzájemná dokonalá spolupráce všech lidských orgánů zajistí celkové zdraví. Nepřicházejí tzv. civilizační choroby a dá se předejít i závažnějším onemocněním. Je to velmi účinná prevence. Přirozeně se osvědčuje i v případě již probíhajícího onemocnění. Sestavení jídelníčku je možné přímo zaměřit na vzniklý problém, na odpovídající orgán a jeho funkci - podle potřeby ho posílit či utlumit, ochladit nebo zahřát. Samozřejmě zjednodušeně řečeno.

Harmonizující strava nás přivádí k sebe sama, pomůže nám vnímat své opravdové chutě, potřeby a psychické rozpoložení a tím ladit funkci svých orgánů a uzdravovat fyzické tělo i duši.